About me

🇺🇸 For English version scroll down 🇵🇱 Polska wersja na dole

🇭🇺 Sziasztok! Sziszi vagyok, magyar mint idegen nyelv tanár. Budapesten és online tanítok kezdőket és haladókat, gyerekeket és felnőtteket egyaránt. Az órát természetesen a céljaid szerint alakítjuk, de az én legfőbb célom, hogy jól érezd magad (külön kérésre persze megpróbálhatok unalmas órát is tartani). Meggyőződésem, hogy mosolyogva minden könnyebb, még a magyar is. Sokan félnek attól, hogy milyen nehéz a magyar nyelv és, hogy lehetetlen megtanulni. Nekik megnyugtatásul szeretnék idézni az egyik tanáromtól: “A tanuláshoz, csak egy fenék kell”. Ha van mire leülni és tanulni, akkor nem lehet nagy baj. Ha szeretnéd segítek, hogy ez minél hatékonyabban menjen. Részleteket itt találsz az órákról, és böngéssz nyugodtan a honlapon, olvasgass Instagramon, Facebook-on, vagy YouTube-on, mindenhol ott vagyok.

Sajnos nincs túl sok anyag magyar tanuláshoz, online pedig még kevesebb. Minden nap azon dolgozom, hogy ez változzon. Köszönöm, hogy itt vagy és hogy a magyart választottad.

Egy kicsit magamról

🎓 2018-ban diplomáztam magyar mint idegen nyelv tanárként, ami életem egyik legjobb döntése volt. Nem csak tanítani szeretek, de idegen nyelveket tanulni is. Beszélek angolul, lengyelül, egy kicsit oroszul és most tanulok spanyolul. Igyekszem minél több nyelvvel megismerkedni, hogy jobban tudjam segíteni különböző nemzetiségű tanulóimat. A nyelvtanuló énemnek is csináltam egy Instagram oldalt természetesen, itt megnézheted.

🌱 Kiskorom óta cserkész vagyok, nagyon fontos számomra a magyar nyelv és kultúra megőrzése, tudok tüzet rakni és szeretném a világot egy kicsit jobbnak hagyni magam után, mint ahogy kaptam.

🌎 Az eddigi legizgalmasabb emberi és szakmai kihívásom egy 9 hónapos ösztöndíj volt (2018/19), aminek keretében magyar nyelvet tanítottam vasárnapi iskolában, segítettem egy külföldi magyar cserkész csapatot, és magyar programokat szerveztem külhoni magyaroknak az Egyesült Államokban.

❤️ Nagyon szeretek jógázni, énekelni és utazni. Eddig több, mint 25 országban jártam.

🇺🇸

Hi everyone! I’m Sziszi, a Hungarian language teacher. I teach in Budapest and online, regardless of age or level of language knowledge. Of course, the classes are based on your goals and interest, but my main goal is for you to have a good time with Hungarian (of course, I can try to hold a boring class on request). I am convinced that everything is easier smiling even Hungarian. Many people are afraid of how difficult the Hungarian language is, and may think it is impossible to learn. I would like to reassure everyone who thinks the same, with a quote from one of my former teachers: “To learn, you only need a butt.” If you have something to sit down on and learn, you can’t go wrong. If you want, I can help you make this work as efficient as possible. You can find the details of the classes here. You can browse the website, check my Instagram, Facebook or YouTube, I am everywhere.

Unfortunately there’s not much online resources for learning Hungarian. I’m working very hard every day to change this. Thank you for being here and for choosing Hungarian.

A little bit about me

🎓 I graduated in 2018 as a Teacher in Hungarian as a foreign language, which was one of the best decisions of my life. I’m not only in love with teaching, but I also love learning languages. I speak English, Polish, a little bit of Russian and I learn Spanish. I’m trying to get to know more and more languages, so that I can understand my students better. I created an Instagram site for my language learner self as well, you can take a look here.

🌱 I’ve been a scout since my childhood. Keeping and spreading Hungarian language and culture is very important to me, I can make fire, and I’d like to leave this world a little bit better, than I found it.

🌎 The most exciting challenge of my life as a teacher and also as a human was a 9 month internship (2018/19) in the United States. I taught Hungarian in Sunday schools, I helped the work of a Hungarian Scout troop in exile, and organized Hungarian cultural events for Americans with Hungarian roots in Connecticut.

❤️ I love doing yoga, singing and traveling. I’ve been to more than 25 countries so far.

🇵🇱

Cześć wszystkim! Jestem Sziszi (węgierskie “sz”, nie polskie :D) i jestem nauczycielką języka węgierskiego. Uczę zarówno w Budapeszcie, jak i online, niezależnie od wieku i poziomu znajomości języka. Oczywiście zajęcia opierają się na Twoich celach i zainteresowaniach, ale moim głównym celem jest, żebyś dobrze bawił się z węgierskim (oczywiście mogę spróbować poprowadzić nudną lekcję na żądanie). Jestem przekonana, że wszystko jest łatwiejsze, kiedy się uśmiechasz, nawet język węgierski. Wiele osób obawia jest, że język węgierski jest trudny i niemożliwy do nauczenia się. Chciałabym uspokoić wszystkich, którzy myślą w ten sposób, cytatem jednego z moich byłych nauczycieli: „Aby się uczyć, potrzebujesz tylko tyłka”. Jeśli masz w pobliżu krzesło, usiądź i możesz zacząć się uczyć, to nie może się nie udać. Jeśli chcesz, pomogę Ci uczynić to zadanie jak najbardziej możliwym. Szczegóły zajęć znajdziesz tutaj. Możesz przejrzeć moją stronę internetową, sprawdzić mój Instagram, Facebook lub YouTube. Jestem wszędzie.

Niestety nie ma zbyt wielu materiałów online do nauki węgierskiego. Pracuję nad tym, żeby to zmienić każdego dnia. Dziękuję, że tu jesteś i że wybrałeś język węgierski.

Troszkę o mnie

🎓 W 2018 r. skończyłam studia nauczycielskie w zakresie nauczania języka węgierskiego jako obcego, co było jedną z najlepszych decyzji w moim życiu. Nie tylko kocham uczyć, ale też uwielbiam uczyć się języków. Mówię po angielsku, polsku, trochę po rosyjsku i uczę się hiszpańskiego. Staram się poznawać coraz więcej języków, żeby lepiej zrozumieć moich uczniów. Stworzyłam również stronę na Instagramie, na której publikuję ciekawostki związane z uczeniem się języków obcych i moje z nimi zmagania. Możesz zajrzeć tutaj. Skończyłam licencjat z polonistyki w Budapeszcie. Studiowałam w Warszawie, w Lublinie i w Bydgoszczy. Polak, Węgier, dwa bratanki

🌱 Od dziecka jestem harcerką. Propagowanie kultury i języka węgierskiego jest dla mnie bardzo ważne. Dzięki temu mogę rozpalić ogień i chciałabym zostawić świat trochę lepszym niż jest.

🌎 Najbardziej ekscytującym wyzwaniem w pracy nauczyciela, ale też w życiu prywatnym, był 9-miesięczny staż (2018/2019) w Stanach Zjednoczonych. Uczyłam węgierskiego w szkołach niedzielnych, pomagałam w pracy węgierskiej drużyny harcerskiej na emigracji oraz organizowałam węgierskie wydarzenia kulturalne dla Amerykanów o węgierskich korzeniach w Connecticut.

❤️ Bardzo lubię uprawiać jogę, śpiewać i podróżować. Do tej pory byłam w ponad 25 krajach.